Подслушано автомобилистов

Разрешен поворот направо на светофоре? - 07 апреля 00:54

Разрешен поворот направо на светофоре?

07 апреля 00:54